Anar a l'índex  / Ir al Índice de la web Back to web index

FOTOS D'AUTOBUSOS / FOTOS DE AUTOBUSES / BUS PHOTOS

País / País / Country:

Portugal

Ciutat / Ciudad / City:

Lisboa

Tornar al mapa interactiu

Volver al mapa interactivo

Back to interactive map

01 02 03
04 05 06
07 08 09
10 11 12
13 14 15
16 17 18
19 20 21
 
22 23  
     
Enllaços d'interès / Enlaces de interés / Interesting links:

http://www.carris.pt

http://www.luso.u-net.com/buses.htm

http://www.luso.u-net.com/lisbon.htm

http://www.busstation.net/main/buspor.htm

http://www.tramways.com/buses/portugal/lisbon1/index.html

Anar al principi

Ir al principio

Top of page