Els Dossiers d' ARCA      06

Índex de  fotos /  Web índex

Índice de fotos / Índice de la web

Photo index / Web index

 
 

El gener del 2003 es van presentar a l'Av. Masnou de l'Hospitalet els 10 primers midibusos de la flota de Rosanbus (0350-0359), eren MAN NM-223F amb carrosseria Castrosua CS-40 Magnus. L'estretor dels carrers de l'Hospitalet i les càrregues moderades de les línies 1 i 2 on entrarien en servei els convertia en els vehicles més adients, tal com es va comprovar més tard.

 
 

 En enero de 2003 se presentaron en la Av.Masnou de l'Hospitalet los 10 primeros midibuses de la flota de Rosanbus (0350-0359), eran MAN NM-223F con carrocería Castrosua CS40 Magnus. La estrechez de las calles de l'Hospitalet y la carga moderada de las líneas 1 y 2 donde quedarían afectados los convertía en los vehículos más apropiados, tal como se demostraría en la práctica.

 

 

During January 2003 the first ten Rosanbus midibuses (series 0350-0359) were shown to the public in Av.Masnou (L'Hospitalet de Llobregat). They were MAN NM 223 F with Castrosua CS40 Magnus bodies. The narrow streets and moderate bus patronage of routes 1 and 2 where they would enter service, made these units fit for the service, a fact that would be checked later.