Els Dossiers d' ARCA Anar a l'índex / Ir al índice / Back to index
Autocars Canals (I)

per en  David Arriola i Miró

 

Veure els capítols posteriors / Ver capítulos posteriores / See next chapters:

 

Aquí teniu la primera entrega de la sèrie sobre autocars CANALS, una empresa barcelonina que té aproximadament 100 autocars. Podeu accedir a les diferents parts si accediu a la secció de galeries de fotos del nostre web

 
 

Aquí teneis la primera entrega de la serie sobre autocares CANALS, una empresa barcelonesa con aproxidamente 100 autocares. Podeis acceder a los diferentes capítulos de la serie accediendo a la sección galerías de fotos de nuestra web

 

 

Here is the first delivery of CANALS, a bus operator from Barcelona, owning approximately 100 coaches. You can see the previous and next deliveries by entering our web section photo galleries