Els Dossiers d' ARCA Anar a l'índex / Ir al índice / Back to index
Autocars Molist

per en  David Arriola i Miró

 

 

Comercial Molist de Autocares, S.A. es una empresa barcelonesa de serveis discrecionals amb una flota de prop de 100 autocars que destaquen per la seva varietat. Aquest dossier és un recull fotogràfic del material mòbil més típic.

 
 

Comercial Molist de Autocares, S.A. es una empresa barcelonesa de servicios discrecionales con un flota de cerca de 100 autocares que destacan por su variedad. Éste dosier es un resumen fotográfico del material móvil más típico.

 

 

Comercial Molist de Autocares, S.A. is a coach operator from Barcelona (Spain) entertaining a fleet of almost 100 coaches that stand out for their variety. This dossier makes an approach to the more typical rolling stock units.