Els Dossiers d' ARCA Anar a l'índex / Ir al índice / Back to index
Els autobusos de TUS (Sabadell)
 

Llistat / Listado / Fleetlist

 

L' 1 de febrer de 2007 l'empresa TUS (Transports urbans de Sabadell) ha fet vint-i-cinc anys. Amb aquest dossier fem un repàs de tot el material mòbil que ha tingut i té l'empresa, que ha passat de tenir 33 vehicles en 1982 a 63 l'any 2007. Això és un recull que anirem completant amb les novetats que vagin sortint.

 
 

El 1 de febrero de 2007 la empresa TUS (Transportes Urbanos de Sabadell) hizo 25 años. En éste dossier hacemos un repaso de todo el material móvil que ha tenido y tiene actualmente la empresa, que ha pasado de tenir 33 vehículos en 1982 a 63 en el 2007. Ésto es un trabajo que se irá completando con las novedades que vayan surgiendo.

 

 

On 1st February 2007 the bus operator TUS (Transports Urbans de Sabadell) celebrated its 25th birthday. This dossier accounts for all the rolling stock that either exists or existed in this operator, which started with 33 buses in 1982 and having increased to 63 in year 2007. This work will be completed in the future with either new units or old pictures that may come up.