Els Dossiers d' ARCA Anar a l'índex / Ir al índice / Back to index
Empresa MOHN, S.L.
 

Descarrega el llistat / Descarga el listado / Download Fleetlist (gentilesa d'en Miquel Segura.07/07)

 

L'empresa Mohn, S.L. opera a la zona del Baix Llobregat (Barcelona) un total de 20 línies  amb 120 vehicles de tipus midi o estàndar (Febrer de 2007). El color tradicional dels autobusos ha estat des dels anys 60 el groc

 
 

La empresa Mohn,S.L. opera en la zona del Baix Llobregat (Barcelona) un total de 20 líneas con 120 vehículos del tipo midi i estándar (Febrero de 2007). El color tradicional de sus autobuses ha sido desde los años 60 el amarillo.

 

 

Mohn, S.L. operates at the Baix Llobregat area (Barcelona) a total of 20 routes with 120 buses of the midi and standard type (February 2007). The traditional livery of the operator since the early 60s has been yellow.