Política de cookies

La política de cookies és responsabilitat de l’Encarregat de Protecció de Dades del lloc web, d’ara endavant, el prestador.

Amb la finalitat de poder adequar els serveis que s’ofereixen a l’usuari als seus gustos i preferències, el prestador de serveis web utilitzarà cookies o galetes. Les galetes són fitxers de text que els servidors envien al disc dur per facilitar a l’ordinador un accés més ràpid a la pàgina web seleccionada. La finalitat de les cookies del prestador  és personalitzar els serveis que oferim, facilitant informació que pugui ser de l’interès de l’usuari. Les cookies no extreuen informació del seu ordinador, ni determinen on és l’usuari. Si, malgrat tot, l’usuari no desitja que s’instal·li al seu disc dur una cookie, demanem que configuri el navegador del seu ordinador per tal de no rebre’n. No obstant això, li indiquem que, en tot cas, la qualitat del funcionament de la pàgina web pot disminuir.

Amb la mateixa finalitat d’adequar als seus gustos els serveis i productes que se li ofereixen, així com per poder analitzar el funcionament del sistema, els moviments realitzats a través de ordinador de l’usuari quedaran registrats en un arxiu. Aquest arxiu de moviments permet a al prestador localitzar les incidències i problemes que puguin sorgir i solucionar-los en el menor temps possible, seguir oferint els serveis que ha demanat l’usuari, conèixer millor les seves preferències i oferir-li altres serveis i productes que puguin adequar-se als seus gustos.

El prestador de serveis web es reserva la facultat de modificar aquesta Política de Privadesa per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, el prestador anunciarà aquests canvis indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades, i demanant, si s’escau, l’acceptació d’aquests canvis per part de l’usuari.