Pegaso 6038 “Creu Coberta” (1981)

Dades bàsiques

 • Propietari actual: ARCA.
 • Propietari original: Transports Metropolitans de Barcelona; Associació de Comerciants Creu Coberta.
 • Any: 1981.
 • Matrícula: B-3959-EX.
 • Marca: Pegaso.
 • Model: 6038.
 • Carrosseria: Irizar.
 • Posada en servei: 1981 (TMB 6158).
 • Finalització del servei: 2007 (Associació de Comerciants Creu Coberta).
Part davantera del vehicle, en el seu estat original.
Part de darrere del vehicle, en el seu estat original.

Introducció

El Pegaso 6038 va ser el vehicle emblema de la flota de Transports Metropolitans de Barcelona durant la dècada dels 80.

Fou l’evolució del Pegaso 6035 al qual se li va adaptar una carrosseria més moderna, essent adquirit per nombroses ciutats de l’Estat espanyol.

Estat del vehicle

Actualment aquest vehicle es troba en procés de restauració amb l’objectiu de deixar-lo en les millors condicions per tal que torni a estar operatiu i pugui circular amb normalitat.

És per això que actualment el Pegaso 6038 es troba inactiu.

Estat actual del vehicle.

Història

Des de la posada en servei del primer Pegaso 6038 per part de TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) l’any 1979 (el prototipus 6000), el model va tenir un èxit rotund i es va popularitzar a tota Espanya, esdevenint així l’hereu del Pegaso 6035, amb el qual compartia molts aspectes tècnics: l’estructura monocasc Monotral i la disposició dels elements mecànics.

TMB va posar en servei 400 unitats entre febrer de 1980 i novembre de 1983 (sèries 6000-6262, 7000-7111, 7300-7324). El vehicle preservat per ARCA va ser rebut cap al setembre de 1981 entrant en servei a les línies 36, 41, 47 i 51 un mes més tard.

Numerat com a 6158, estava equipat amb canvi manual Wilson i carrosseria Irizar. Cal dir que nombrosos carrossers participaven a l’entrega de les noves unitats (Irizar, Ugarte, Noge, Van Hool) i no es poden definir amb claredat subsèries per carrosser ja que aquests s’anaven entregant en petits grups o per unitats.

El TMB 6158 va passar la major part de la seva vida activa a la cotxera de Llevant i va sortir de revisió general i pintura amb un nou esquema de colors cap el 9 de març de 1990. Per aquelles dates canviaria d’assignació passant a la cotxera de Ponent on es trobaria fins al final de la seva vida útil.

L’any 1996 es va vendre a l’Associació de Comerciants de Creu Coberta on va arribar revisat i repintat amb l’objectiu de fer serveis de promoció comercial i excursions per l’entitat.

Des d’aleshores i fins l’any 2007 ha estat en servei patint diverses modificacions: pèrdua de seients a l’interior, instal·lació de taula, bancs i altres elements auxiliars. Exteriorment es va repintar en color blanc i va ser recobert amb publicitat integral, imatge que lluiria fins el juny de 2005, quan va ser repassat de xapa i repintat amb uns colors semblants als de TMB dels anys 90.

Aquesta darrera intervenció no va ser profunda i un any més tard (2006) presentava un aspecte exterior gens atractiu: l’òxid i d’altres impactes externs cobrien bona part de l’estructura, fent que l’autobús perdés l’atractiu pel qual estava pensat.

Cap a finals de l’any 2007 l’Associació de Comerciants va reconsiderar la continuïtat dels serveis de l’autobús mentre que, simultàniament, un grup de socis d’ARCA es va oferir a preservar el vehicle. Finalment es va arribar a un acord el 29 de febrer de 2008 pel qual s’estableix un conveni de col·laboració entre ARCA i l’Associació de Comerciants Creu Coberta, on els primers es comprometen a prestar els serveis que havia fet fins ara aquest Pegaso 6038 i els segons efectuen donació del vehicle a ARCA amb l’objectiu de restaurar-lo i preservar-lo com a vehicle històric, tot mantenint les inscripcions publicitàries de Creu Coberta.

Dades tècniques

 • Xassís: Pegaso 6038.
 • Motor: Pegaso 9107.
 • Carrosser: Irizar.
 • Posada en servei: 1981.
 • Places: —
 • Matrícula: B-3959-EX.

Galeria d’imatges

Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo
Google Photo