Chausson SC-3

Chausson: part posterior (2)

Es continua treballant per presentar l’ensamblatge de les tres peces que composen la part posterior i s’ha confeccionat el faldó inferior. També s’ha incorporat una part central a la que ha calgut ajustar el forat del ganxo de remolcatge. De totes maneres, el conjunt no es podrà deixar acabat fins Read more…