Qui som?

Inici

 

L'Associació

 A.R.C.A. obre les portes a tots aquells aficionats als autobusos i autocars. Què podeu fer amb nosaltres?:

 • Excursions amb vehicles històrics, viatges, visites a museus i cotxeres amb els aficionats.

 • Preservació de vehicles històrics i organització d'exhibicions. Tant si tens coneixements com si no, pots venir a donar-nos un cop de mà sempre que vulguis.

 • Si no pots o no vols participar directament encara pots ser d'un gran ajut: la teva quota de soci es dedica a la preservació d'autobusos.

 

El material preservat

A.R.C.A posseeix en l'actualitat sis autobusos en estat de marxa:

 • Un Pegaso 6035-A de 1967 que va pertànyer a Transports de Barcelona (TB 3055), restaurat als colors d'origen.

 • Un Pegaso 5064-B de 1978 carrossat per Beulas i adquirit a Autos Casas de Vic.

 • Un Pegaso 6035-4 de 1976, un dels darrers Monotrals existents a Espanya provenent de l'empresa Cabrero (nº164) de Valladolid.

 • Un Pegaso 5062/A ("la Tuisa") de 1976 provenent de Tuisa (Igualada).

 • Un Pegaso 5023-CL ("el 25") de 1975, donat per la Universitat Autònoma de Bellaterra.

 • Un Pegaso 6038 ex-TMB 6158, de 1981 utilitzat com a reclam de l'eix comercial de Creu Coberta.

 • Una Sava 5701/1 de 1972 que va funcionar fins el 2008 al servei urbà d'Utrera (Sevilla)

 • Un autocar Pegaso 5031-L de 1969 ex-Canals de Girona donació del col.leccionista Francesc López.

 • Un Chausson SC3 de 1961 provenent de l'exèrcit francès.

A més a més, altres socis d'A.R.C.A preserven vehicles amb els seus propis recursos i els posen a disposició de les activitats de l'associació sempre que poden.

Fer-se soci

 Vine i disfruta de les activitats i sortides d'ARCA  i de passada ajuda'ns a mantenir viva la història del transport fent-te soci.

 Accedeix des del menú de la dreta a la nostra agenda d'activitats i vine a visitar-nos, gaudeix de les galeries de fotos de les nostres visites o treballs de restauració, o entra al bloc de l'associació per conèixer el dia a dia d'allò que fem. Descarrega't el nostre informatiu "Parada Sol.licitada" per veure la nostra evolució o potser t'interessa algun dels nostres DVDs.

 I si vols associar-te, descarrega't el teu formulari de sol.licitud ja! La quota a pagar un cop a l'any és de tan sols 80

 Condicions especials: els menors de 18 anys paguen només 40 €.

Contacta amb nosaltres

Si tens qualsevol dubte sobre qui som o què fem contacta amb nosaltres: associacio@arca-bus.org Si a més a més ens vols conèixer en persona, ens trobaràs el primer diumenge de cada mes a la parada de venda de miniatures, llibres, fotos i objectes relacionats amb l'afició de la Plaça Massadas al barri de Sant Andreu de Barcelona. Vine i parlarem d'autobusos!

 

 

 

 


 

 

¿Quienes somos?

Inicio

 

La asociación

 

  A.R.C.A. abre las puertas a todos aquellos aficionados a los autobuses y autocares. ¿Qué podéis hacer con nosotros?:

 • Excursiones con vehículos históricos, viajes y visitas a museos y cocheras con los aficionados.

 • Preservación de vehículos históricos y organización de exhibiciones. Tanto si tienes conocimientos como si no, puedes venir a echarnos una mano siempre que quieras.

 • Si no puedes o no quieres participar directamente, todavía nos eres de gran ayuda, porque  tu cuota se dedica a la preservación de autobuses.

 

El material preservado

 A.R.C.A posee en la actualidad seis autobuses en estado de marcha:

 • Un Pegaso 6035-A de 1967 que perteneció a Transports de Barcelona (TB 3055), restaurado en sus colores originales.

 • Un Pegaso 5064-B de 1978 carrozado por Beulas y adquirido a Autos Casas de Vic.

 • Un Pegaso 6035-4 de 1976, uno de los últimos Monotrales existentes en España, proveniente de la empresa Cabrero (nº164) de Valladolid.

 • Un Pegaso 5062/A ("la Tuisa") de 1976 proveniente de Tuisa (Igualada).

 • Un Pegaso 5023-CL ("el 25") de 1975, donado por la Universitat Autònoma de Bellaterra.

 • Un Pegaso 6038 ex-TMB 6158, de 1981 utilizado como reclamo del eje comercial de Creu Coberta.

 • Una Sava 5701/1 de 1972 que funcionó hasta el año 2008 en el servicio urbano de Utrera (Sevilla)

 • Un autocar Pegaso 5031-L de 1969 ex-Canals de Girona donación del coleccionista Francesc López.

 • Un Chausson SC3 de 1961 proveniente del ejército francés.

Además, varios socios de A.R.C.A preservan vehículos con sus propios recursos y los ponen a disposición de las actividades de la asociación en la medida de lo posible.

Hacerse socio

 Ven y disfruta de las actividades y salidas de ARCA, y de paso ayúdanos a mantener viva la historia del transporte haciéndote socio.

Visita nuestra agenda de actividades y ven a visitarnos, mira las galerías de fotos de nuestras visitas o trabajos, o bien entra en el blog de la asociación para conocer nuestro día a día más reciente. Descárgate el informativo interno "Parada Sol.licitada" para conocer nuestra evolución o bien quizá te interese algunos de nuestros DVDs.

 Y si quieres asociarte, ¡descárgate tu formulario de solicitud ya!. ¡La cuota a pagar una vez al año es de tan sólo 80!

 Condiciones especiales para menores de 18 años: 40 € de cuota.

Contacta con nosotros

 Si tienes cualquier duda sobre quienes somos o qué hacemos contacta con nosotros: associacio@arca-bus.org Si además nos quieres conocer en persona, nos encontrarás el primer domingo de cada mes en la parada de venta de miniaturas, libros, fotos y objetos relacionados con la afición de la Plaza Massadas en el barrio de Sant Andreu de Barcelona. ¡Ven y hablaremos de autobuses!

 

 

 


 

 

Who are we?

Home

 

The association

 

 

 A.R.C.A. is open to every bus and coach fan. What can you do by joining us?

 • Excursions with historic vehicles, trips, visits to museums and bus depots together with other bus fans.

 • Historic vehicle preservation and exhibition organization. No matter whether you have knowledges or not, you can come and lend us a helping hand whenever you please.

 • If you can not or simply you do not want to help us on the spot, you are still of great help: your associate's fee helps us keep the historic buses in good working order.

 

Our preserved buses

 A.R.C.A owns seven buses :

 • One Pegaso 6035-A from 1967 that belonged to Transports de Barcelona (TB 3055), restored to the original livery.

 • One Pegaso 5064-B from 1978 bodied by Beulas and acquired to Autos Casas from Vic.

 • One Pegaso 6035-4 from 1976, one of the last  Monotral existing in Spain, coming from the bus company Cabrero (nº164) from Valladolid.

 • One Pegaso 5062/A ("la Tuisa") of 1976 coming from operator Tuisa (Igualada).

 • One Pegaso 5023-CL ("el 25") de 1975, donated by the Universitat Autònoma de Bellaterra.

 • One Pegaso 6038 ex-TMB 6158, from 1981 formerly used for advertising purposes by shoppers at Creu Coberta.

 • A Sava 5701/1 of 1972 that was operated until year 2008 in the urban service of Utrera (Sevilla)

 • A coach Pegaso 5031-L dating from 1969 ex-Canals (Girona), donated by automobile collectionist Francesc López.

 • A Chausson SC3 dating from 1961 and originally belonging to the French Army.

Additionaly, several A.R.C.A's associates preserve buses at their own expenses, while making them available for the association's activities.

 

Join us!

 

Just come and enjoy ARCA's excursions and activities, and by the by, help us keep the history of public transport alive by becoming associate.

Take a look at our agenda and pay us a visit. Look at the photo galleries for past excursions and restoring works, or else enter our blog to know about our most recent works and activities.  Download our newsletter "Parada Sol.licitada" to check our evolution or click here to know a little about our DVDs.

 If you want to join us, download your inscription form right now! You will only have to pay 80 once a year, 40 € if you are under 18.

 

Contact us

For any doubts about who we are and what we do, just  contact us: associacio@arca-bus.org . If you want to meet us in person you will find us the first Sunday of every month at our stall of miniatures, pictures, books, brochures and objects related to our hobby. The spot: Plaça Massadas at  Sant Andreu District from Barcelona (Spain). Come and let us talk about buses!