Vehicles disponibles per a rodatges

 Vehículos disponibles para rodajes

Inici

 Inicio

 Home

01

Marca: Pegaso 6035-A (1968)

 Nom: Monotral Articulat

Color: Vermell amb franja inferior crema

 Color: Rojo con franja crema inferior

Estat actual: apte per a circular

Estado actual: apto para circular

Galeria de fotos

02

Marca: Pegaso 5064-A/1 (1978)  Nom: Casas
Color: Blanc amb franges verd clar a l'alçada de la cintura i part inferior.

Color: Blanco con franjas verde claro a la altura de cintura i faldón inferior.

Estat actual: apte per a circular

Estado actual: apto para circular

Galeria de fotos

03

Marca: Pegaso 5062-A (1976)  Nom: Tuisa
Color: Blau fosc al frontal i part posterior combinat amb blanc a la línia de sostre i banda inferior als laterals.

Color: Azul  oscuro en el frontal y parte posterior combinado con blanco a la altura del techo y faldón inferior.

Estat actual: apte per a circular

Estado actual: apto para circular

Galeria de fotos

04

Marca: Pegaso 5023-CL (1975)  Nom: 25
Color: Vermell amb franja crema centrada a la cintura del vehicle. Inscripció sobre la franja: "Universitat Autònoma de Bellaterra"

Color: Rojo con franja crema centrada en la cintura del vehículo. Inscripción sobre la franja: "Universidad Autónoma de Bellaterra"

Estat actual: apte per a circular

Estado actual: apto para circular

Galeria de fotos

05

Marca: Sava 5701 (1972)  Nom: Savita
Color: Blau-grisòs amb franges horitzontals blaves.

Color: Azul-grisáceo con franjas horizontales en azul oscuro.

Estat actual: funciona però requereix gòndola o grua pels trasllats.

Estado actual: funciona pero requiere góndola o grua para los traslados.

Galeria de fotos

06

Marca: Pegaso 6035/4 (1976)  Nom: Cabrero
Color: Blau clar a la part superior i combinació de bandes horitzontals en blau clar- fosc i blanc a la part inferior. Inscripció als laterals i part posterior: "Empresa Cabrero".

Color: Azul celeste en la parte superior y combinación de bandas horizontales blancas, azul claro y azul oscuro en la parte inferior. Inscripción: "Empresa Cabrero" en los laterales y parte posterior.

Estat actual: funciona però requereix gòndola o grua pels trasllats.

Estado actual: funciona pero requiere góndola o grúa para los traslados.

Galeria de fotos

07

Marca: Pegaso 5031-L  Nom: Ayats
Color: Verd amb blanc a la meitat superior. Inscripció "Canals" a totes les bandes.

Color: Verde combinado con blanco en la cintura y parte superior de los laterales. Inscripción "Canals" en todos las caras.

Estat actual: funciona però requereix gòndola o grua pels trasllats.

Estado actual: funciona pero requiere góndola o grúa para los traslados.

Galeria de fotos

08

 

Marca: Pegaso 6038 (1981)  Nom: Creu Coberta 
Color: estructura sense planxa en procès de restauració.

Color: estructura sin emplanchar en proceso de restauración.

Estat actual: funciona però requereix gòndola o grua pels trasllats.

Estado actual: funciona pero requiere góndola o grúa para los traslados.

Galeria de fotos

09

  

Marca: Chausson SC3 (1961) Nom:  Chausson
Color: Verd caqui sense restaurar, parcialment desemplanxat.

Color: Verde caqui sin restaurar, parcialmente desemplanchado.

Estat actual: no funciona i requereix gòndola o grua especial pels trasllats.

Estado actual: no funciona y requiere góndola o grúa para su traslado.

Galeria de fotos

10

 

Marca: Pegaso 6420 (1986)  Nom: 6420 Proto
Color: blanc amb cintura blau marí.

Color: blanco con banda de cintura en azul marino

Estat actual: en estat de marxa.

Estado actual: en estado de marcha.

Galeria de fotos

11

 

Marca: Pegaso 6420 (1981)  Nom: 6420 Jordi Magrí
Color: vermell frontal, posterior i línia de sostre. La resta en blanc.

Color: rojo frontal, posterior y línea del techo. Resto en blanco.

Estat actual: en estat de marxa.

Estado actual: en estado de marcha.

Galeria de fotos

12

 

Marca: Pegaso 6038 (1985)  Nom: 6038 proto
Color: vermell amb franja inferior (30 cm) crema

Color: rojo con franja inferior (30 cm) en crema

Estat actual: en estado de marxa

Estado actual: en estat de marxa

Galeria de fotos

13

 

Marca: Pegaso 6038 (1986) Nom: Pegaso 6038 EMT
Color: vermell

Color: rojo

Estat actual: en estat de marxa

Estado actual: en estado de marcha

Galeria de fotos

14

 

Marca: Pegaso 6035 (1976) Nom: Monotral Boqué
Color: dos tons de blau, blanc i gris

Color: dos tonos de azul, blanco y gris.

Estat actual: funciona però requereix gòndola o grua pels trasllats.

Estado actual: funciona pero requiere góndola o grúa para los traslados.

Galeria de fotos

15

 

Marca: Sava 5720 (1982)  Nom: Savita JJJ
Color: blau i marfil

Color: azul y marfil

Estat actual: funciona però requereix gòndola o grua pels trasllats.

Estado actual: funciona pero requiere góndola o grúa para los traslados.

Galeria de fotos

16

 

Marca: Pegaso 5081/1 (1982)  Nom: Cirereta
Color: groc i blanc

Color: amarillo y blanco

Estat actual: funciona però requereix gòndola o grua pels trasllats.

Estado actual: funciona pero requiere góndola o grúa para los traslados.

Galeria de fotos